Bokningsregler

Anmälnings-/betalningsvillkor

Betalning

När du bokar en kurs kommer du får en bekräftelse på mejl. Sen kommer en faktura att mejlas ut.

Antalet betaldagar på fakturan är 10 dagar, men senast 10 dagar innan kursstart Bokar du kursen nära inpå och betalning via bank inte hinner ske, tar vi swish vid första tränings tillfället. Tänk på att betala i tid då du annars förlorar din plats.

Inställd kurs

Vi kan tvingas ställa in en kurs före start. Du får då hela avgiften tillbaka . Om kursen skjuts upp mer än två veckor har du rätt att avbeställa kursen och återfå hela den erlagda kursavgiften.

Kursavbrott

Om du avbryter en kurs på grund av varaktigt hinder, såsom sjukdom styrkt med läkarintyg/veterinärintyg, avflyttning från orten eller annan jämförbar anledning som du inte kunnat förutse, återbetalas den ej utnyttjade delen av kursavgiften reducerad med bokningsavgiften. För att en återbetalning skall ske krävs att man meddelar kursavbrottet per mail till sara@glittertassen.se

Kursstart och kallelse

Kallelsen får du 1 vecka innan kursstart. 

Löptik på kurs

Om din hund löper, är det viktigt att informera om detta innan kurstillfället. Då vi tillsammans kan avgöra om hunden kan delta vid kurstillfällena alternativ om du ska vara med utan hund vid kurstillfället. Instruktören tar dock beslutet utifrån planerad aktivitet, bokade planer och andra deltagare. Kursavgiften betalas ej åter p.g.a. löp.

Återbud

Du har rätt att ångra dig och avboka din anmälan genom att meddela sara@glittertassen.se senast tre veckor före kursstart. Du har då rätt att återfå hela avgiften utom bokningsavgiften. Avbokar du senare än tre veckor före kursstart får du betala halva kursavgiften reducerat med bokningsavgiften, för de kostnader och förlust som Glittertassen drabbas av till följd av din sena avbokning. Om du avbokar din anmälan när kursen har startat, är du skyldig att erlägga full kursavgift.

Avbokning/ombokning av privatträning skall ske senast 24 timmar innan bokade tid. Senare avbokning debiteras hela timarvodet.

Angående den nya dataskyddsförordningen som började gälla den 25 maj-2018.

Den innebär att företag med EU-medborgare som kunder får ökade krav på sig att säkert hantera, lagra och radera kunduppgifter. Rent konkret betyder det att ett företag enbart får samla in och spara information som har ett tydligt syfte inom ramen för företagets verksamhet.

Privatträning

Privatträningen är giltig i 3 månader efter köpdatumet.

Dyker ni inte upp på bestämd tid så tar vi en no-show avgift på 300kr.

Detta är de personuppgifter som lagras av Glittertassen,

Mailadresser för nyhetsutskick till de som gått kurser eller som anmält intresse att få utskick.

Namn och adresser på fakturorna enligt fakturalagen.

Jag lagrar i särskilda fall telefonnummer för SMS-utskick i samband med att du deltar på en kurs.

Inga personnummer lagras överhuvudtaget.

Om du önskar att dina uppgifter tas bort så kan du maila och begära avregistrering, annars godkänner du att jag fortsättningsvis lagrar dina uppgifter.