Bokningsregler

Anmälnings-/betalningsvillkor

Betalning

När du bokar en kurs kommer du får en bekräftelse på mejl. Sen kommer en faktura att mejlas ut.

Antalet betaldagar på fakturan är 10 dagar, men senast 10 dagar innan kursstart Bokar du kursen nära inpå och betalning via bank inte hinner ske, tar vi swish vid första tränings tillfället. Tänk på att betala i tid då du annars förlorar din plats.

Köpvillkor och ångerrätt för kurs

Vi följer svensk lagstiftning om konsumentskydd vid distansavtal (2005:59) som innebär att du som privatkonsument har full ångerrätt till ditt köp inom 14 dagar från ditt köp. kursen/privatträningen. Genom att boka in dig på en kurs, så samtycker du till att tjänsten anses påbörjad vid kursstarten oavsett om du närvarar vid kursstarten eller inte och att ångerrätten därmed är förbrukad.

Avbokning

Vid avbokning återbetalas hela kursavgiften fram till 7 dagar innan start minus en administrativ avgift på 10% av beloppet som är till för att täcka kostnader i samband med din avbokning. Vid senare avbokning debiteras du 50% av avgiften om du inte kan stärka med läkarintyg eller motsvarande att du inte kan gå kursen. Om du har startat kursen har du förbrukat möjligheten att avboka.

Vi förbehåller oss rätten att ställa in en kurs med för få anmälda. Om en kurs ställs in återbetalas hela kursavgiften.

Kursavbrott

Om du avbryter en kurs på grund av varaktigt hinder, såsom sjukdom styrkt med läkarintyg/veterinärintyg, avflyttning från orten eller annan jämförbar anledning som du inte kunnat förutse, återbetalas den ej utnyttjade delen av kursavgiften. För att en återbetalning skall ske krävs att man meddelar kursavbrottet per mail till sara@glittertassen.se

Kursstart och kallelse

Vi skickar kallelse med vad du behöver ta med dig till kursen och vägbeskrivning cirka en vecka innan kursstart.
Observera; om du inte fått bekräftelse eller kallelse, så kontrollera din skräppostmapp om den hamnat där eller kontakta oss: sara@glittertassen.se

Löptik på kurs

Om din hund löper, är det viktigt att informera om detta innan kurstillfället. Då vi tillsammans kan avgöra om hunden kan delta vid kurstillfällena alternativ om du ska vara med utan hund vid kurstillfället. Instruktören tar dock beslutet utifrån planerad aktivitet, bokade planer och andra deltagare. Kursavgiften betalas ej åter p.g.a. löp.

Angående den nya dataskyddsförordningen som började gälla den 25 maj-2018.

Den innebär att företag med EU-medborgare som kunder får ökade krav på sig att säkert hantera, lagra och radera kunduppgifter. Rent konkret betyder det att ett företag enbart får samla in och spara information som har ett tydligt syfte inom ramen för företagets verksamhet.

Privatträning

Privatträningen är giltig i 3 månader efter köpdatumet.

Avbokning/ombokning av privatträning skall ske senast 24 timmar innan bokade tid. Senare avbokning debiteras hela timarvodet.

Dyker ni inte upp på bestämd tid så tar vi en no-show avgift på 300kr.

Detta är de personuppgifter som lagras av Glittertassen,

Mailadresser för nyhetsutskick till de som gått kurser eller som anmält intresse att få utskick.

Namn och adresser på fakturorna enligt fakturalagen.

Jag lagrar i särskilda fall telefonnummer för SMS-utskick i samband med att du deltar på en kurs.

Inga personnummer lagras överhuvudtaget.

Om du önskar att dina uppgifter tas bort så kan du maila och begära avregistrering, annars godkänner du att jag fortsättningsvis lagrar dina uppgifter.