Mitt arbetssätt – REKO

Jag jobbar endast med REKO metoder. REKO metoder är ett förhållningssätt till din hund, där du helt tar avstånd från fysisk och psykisk bestraffning och istället arbetar med mjuka metoder.
Jag tror på att stötta och hjälpa hunden med positiva metoder. Genom positiv förstärkning ökar man sannolikheten för hunden att upprepa ett visst beteende igen. Det är den bästa metoden för att få hunden att göra det du vill.