Vårt arbetssätt

Vi jobbar endast med REKO metoder. REKO metoder är ett förhållningssätt till din hund, där du helt tar avstånd från fysisk och psykisk bestraffning och istället arbetar med mjuka metoder.
Vi tror på att stötta och hjälpa hunden med positiva metoder. Genom att jobba med positiv förstärkning stärker du relationen till din hund.