Vårt arbetssätt – REKO

På GlitterTassen jobbar vi med REKO metoder. REKO metoder är ett förhållningssätt till din hund, där du helt tar avstånd från fysisk och psykisk bestraffning och istället arbetar med mjuka metoder.
Vi tror på att stötta och hjälpa hunden med positiva metoder. Genom positiv förstärkning ökar man sannolikheten för hunden att upprepa ett visst beteende igen. Det är den bästa metoden för att få hunden att göra det du vill.
Med ett REKO förhållningssätt så väljs redskap som stryphalsband och halti bort och man arbetar istället med belöningsbaserad träning. 

På GlitterTassen har hundarna selar under promenaderna. Vid hundmöten belönar vi hundarna med godis genom att antingen sätta alla ned och belöna var och en, eller genom att slänga godis på marken som distraktion.